હાસ્ય ટૉનિક – ડૉ. ઈન્દ્રદેવ આચાર્ય

[સુપ્રસિદ્ધ કાર્ટૂનીસ્ટ ડૉ. ઈન્દ્રદેવ આચાર્યે આજ સુધીમાં પચાસ-હજારથી વધુ કાર્ટૂનો દોર્યા છે. તેમની ‘આચાર્યની આજકાલ’ ચિત્રોની કૉલમ ‘ગુજરાત સમાચાર’ માં ખૂબ જ લોકપ્રિય નીવડી છે. ગુજરાત સરકાર તરફથી પત્રકારિત્વમાં ‘બેસ્ટ કાર્ટૂનીસ્ટ’ તરીકેનો એવોર્ડ પણ તેમને એનાયત થયો છે. પ્રસ્તુત છે તેમના પુસ્તક ‘હાસ્ય ટોનિક’ માંથી કેટલા ચૂંટેલા કાર્ટૂનો.]

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

4 responses to “હાસ્ય ટૉનિક – ડૉ. ઈન્દ્રદેવ આચાર્ય

  1. ખૂબ સરસ કાર્ટૂન મજા આવી.આભાર.

  2. khub saras !

  3. HASAVUN rokavaa mahenat karvi pade. Aek vinanti—DARAROJ aachaman karaavataa raho. vichar gamyo? To BHALAA MANAS rah koni juo chho? DHANYAVAAD.

  4. jawaharlal nanda

    khub saras ! ghani j maja aavi, aavi rite saras kartuno aapata rehjo