હાસ્ય ટૉનિક – ડૉ. ઈન્દ્રદેવ આચાર્ય

[સુપ્રસિદ્ધ કાર્ટૂનીસ્ટ ડૉ. ઈન્દ્રદેવ આચાર્યે આજ સુધીમાં પચાસ-હજારથી વધુ કાર્ટૂનો દોર્યા છે. તેમની ‘આચાર્યની આજકાલ’ ચિત્રોની કૉલમ ‘ગુજરાત સમાચાર’ માં ખૂબ જ લોકપ્રિય નીવડી છે. ગુજરાત સરકાર તરફથી પત્રકારિત્વમાં ‘બેસ્ટ કાર્ટૂનીસ્ટ’ તરીકેનો એવોર્ડ પણ તેમને એનાયત થયો છે. પ્રસ્તુત છે તેમના પુસ્તક ‘હાસ્ય ટોનિક’ માંથી કેટલા ચૂંટેલા કાર્ટૂનો.]

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

cartoon

Advertisements

4 responses to “હાસ્ય ટૉનિક – ડૉ. ઈન્દ્રદેવ આચાર્ય

  1. ખૂબ સરસ કાર્ટૂન મજા આવી.આભાર.

  2. HASAVUN rokavaa mahenat karvi pade. Aek vinanti—DARAROJ aachaman karaavataa raho. vichar gamyo? To BHALAA MANAS rah koni juo chho? DHANYAVAAD.

  3. khub saras ! ghani j maja aavi, aavi rite saras kartuno aapata rehjo