કાર્ટુનવિશ્વ – સંકલિત

[રીડગુજરાતીને આ કાર્ટુન મોકલવા બદલ સુપ્રસિદ્ધ કાર્ટુનિસ્ટ મહેન્દ્રભાઈ શાહનો (અમેરિકા) આભાર. ]

cartoon0

[ આ ઉપરાંત, નીચેના કાર્ટુન ‘હલચલ’ સામાયિકમાંથી (કોલકતા) સાભાર. આ માટે તંત્રી શ્રી સંજયભાઈ શાહનો તેમજ કાર્ટુનિસ્ટ શ્રી‘જામી’ ભાઈનો આભાર. ]

cartoon1

cartoon2

cartoon3

cartoon5

cartoon5

cartoon6

cartoon7

Advertisements

7 responses to “કાર્ટુનવિશ્વ – સંકલિત

  1. Very good. Humorous!!! We need something like this in Read Gujarati…………

  2. thoda vadhare cartoon ni jaroor chhe.

  3. Its hilarious, and very informative just like Bal Vartas…. Thanks for all good work….again thanks a lot

  4. Koine pan naa hasvun hoy topan darhasaavi de. sundar pansandgi.Dil mangtaa mor.AABHAAR.