આંકડા રે આંકડા – નેહલ મહેતા

[રીડગુજરાતીને આ કૃતિ મોકલા બદલ શ્રી નેહલભાઈ મહેતાનો (વિદ્યાનગર) ખૂબ ખૂબ આભાર ]

આંકડા રે આંકડા, ખૂબ ચગ્યાં છે આ આંકડા
હોય ના કોડી ફૂટી તો મન બને છે સાંકડા
ફાઈલોને આવે પગ ને હાથોહાથ કામો પતે
ઉદાર દિલથી જો રેલાય બધે આ આંકડા
દામ, દ્રવ્ય, મૂલ્ય, ધન, વૈભવ ને લક્ષ્મી
ચલણ છે આ શબ્દોનું ને અર્થ લાગે ફાંકડા
ગર્દભ બની બોજો ઊંચકે, ખાતો નિરાંતે ડફણાં
માટી વિના ફર્યા કરે જેમ કુંભારના આ ચાકડા
નામ બનાવવા મહેનત કરો, કોણ કહે છે એમ?
દાન આપો માતબર અને દીપી ઉઠે બાંકડા
રેલ-ભૂકંપ-દુકાળ, આફત બને છે જ્યાફત
મ્રુતકનાં વળતરથી રાહત પમાડે આ આંકડા
શૂન્યોનો સરવાળો કરતાં શૂન્ય થઈ જતો માનવી
રાખમાં ભળ્યા પછી અંગાર થઈ જતાં આંકડા!

Advertisements

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.