ક્યાં ગયો કવિ ? – કમલેશ પટેલ

[રીડગુજરાતીના એક વાચક શ્રી કમલેશભાઈએ (મીડલસેક્સ, યુ.કે.થી) કવિ શ્રી રમેશ પારેખને શ્રદ્ધાંજલી આપતું આ સુંદર કાવ્ય લખીને મોકલ્યું છે જે માટે તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ]

ઓ રમેશ ! તે કેવો લીધો છે વેશ !
કોઈને કહ્યા વિના, તેં સ્વર્ગમાં કર્યો પ્રવેશ !

છે પણ નથી દેખાતો,
સાચી છે લોકોની વાતો ?

કોઈ કહે છે તું છુપાયો, તારી જ કૃતિઓ મા !
સૌને તું ભાસે છે, આ વિશ્વ આકૃતિમાં.

કોણ કહે છે તું રિસાયો છે અમારાથી ?
તું છે સાહિત્યનો સાચો સારથી

તું હતો, છે અને રહીશ અમારા દિલમાં
અનુભવીએ છીએ તને શબ્દે શબ્દમાં.

Advertisements

One response to “ક્યાં ગયો કવિ ? – કમલેશ પટેલ