નથી જન્નતમાં જાવું મારે… – બરકત વીરાણી ‘બેફામ’

તબીબો પાસેથી હું નીકળ્યો દિલની દવા લઈને;
જગત સામે જ ઊભેલું હતું દર્દો નવાં લઈને.

ગમી પણ જાય છે ચહેરા કોઈ, તો એમ લાગે છે –
પધાર્યા છો તમે ખુદ રૂપ જાણે જૂજવાં લઈને.

તરસને કારણે નહોતી રહી તાકાત ચરણોમાં,
નહીં તો હું તો નીકળી જાત રણથી ઝાંઝવા લઈને.

સફરના તાપમાં માથા ઉપર એનો જ છાંયો છે,
હું નીકળ્યો છું નજરમાં મારા ઘરનાં નેજવાં લઈને.

બધાનાં બંધ ઘરનાં દ્વાર ખખડાવી ફર્યો પાછો,
અને એ પણ ટકોરાથી તૂટેલાં ટેરવાં લઈને.

કરું છું વ્યક્ત એ માટે જ એને ગાઈ ગાઈને,
ગળે આવી ગયો છું હું અનુભવ અવનવા લઈને.

હું રજકણથીય હલકો છું તો પર્વતથીયે ભારે છું,
મને ના તોળશો લોકો, તમારાં ત્રાજવાં લઈને.

સુખીજનની પડે દષ્ટિ તો એ ઈર્ષા કરે મારી,
હું આવ્યો છું ઘણાં એવાં દુ:ખો પણ આગવાં લઈને.

ફક્ત એથી મેં મારા શ્વાસ અટકાવી દીધા ‘બેફામ’,
નથી જન્નતમાં જાવું મારે દુનિયાની હવા લઈને.

Advertisements

4 responses to “નથી જન્નતમાં જાવું મારે… – બરકત વીરાણી ‘બેફામ’

 1. ghani sari kavita chhe, sabdo khubaj vajandar chhe. kharekhar “jya na pahoche RAVI tya pahoche KAVI”

 2. This gazal is choreographed very nicely by Shri Asit Desai. Only a few shers are included in that song. It was a real joy to get the full text.
  We should be proud Gujaratis to have such an excellant poet as Befaam.
  I think we should do something concrete to felicitate our poets- not just say ‘Mashallah’

 3. સુખીજનની પડે દષ્ટિ તો એ ઈર્ષા કરે મારી,
  હું આવ્યો છું ઘણાં એવાં દુ:ખો પણ આગવાં લઈને.

  ફક્ત એથી મેં મારા શ્વાસ અટકાવી દીધા ‘બેફામ’,
  નથી જન્નતમાં જાવું મારે દુનિયાની હવા લઈને.

  Befam and Mariz God bless you. We do not deserve you. Tears fill up the eyes feeling the ‘dard’ the pain these shayars have suffered.

 4. bhatki rahi che ruh to ani gali mahi “befam” kabar ma che teto sharir che…….barkat tame to badha na jivan ma barkat lavi dhi che….tamne shat-shat..mara..pranam…..