સદીઓ સરી ગઈ – આદિલ મન્સૂરી

જરા એની કૃપાદષ્ટિ ફરી ગઈ
અને આખ્ખીયે પૃથ્વી થરથરી ગઈ

મરેલી માછલીએ આંખ ખોલી
અને રણરેતમાં રસ્તો કરી ગઈ

પ્રલયની પાર ઊતરી એક નૌકા
ને પર્વત ટોચ પર જઈ લાંગરી ગઈ

સમય પણ ફાસ્ટફોરવર્ડ થઈ ગયો શું
કે એક જ રાતમાં સદીઓ સરી ગઈ

હવે બ્રહ્માંડ પણ ટૂંકું પડે છે
બધી ઈચ્છાઓ કેવી વિસ્તરી ગઈ

હતાં કેવાં ઊછળતાં પૂર ‘આદિલ’
હવે ભરતી રગોમાં ઓસરી ગઈ

Advertisements

3 responses to “સદીઓ સરી ગઈ – આદિલ મન્સૂરી

  1. Thank you so much for such a great effort in keeping up the gujarati literature. I used to make shayaris when i was in college in MS university baroda and I used to read Adil mansoori and Amrut “Ghayal” and “mariz”…its a pleasure again to be able to read such great shayars in the US.
    Keep it up….Good luck

  2. accelent.
    ‘befam’ ni kakshama mukay aevi ghazal.

  3. This is a great effort of keeping Gujarati live and happening. I really thank you for this great stuff of making gujarati world online. Pleas keep it up, we all gujarati want this.
    Thank You from the bottom of my heart.If you want any king of Technical help – IT related,then just reply me on email id given as i am a software developer so i can help you out.