સવાલ જ નથી ! – મહેન્દ્ર શાહ

કાર્ટુન

Advertisements

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.