એક કાર્ટુન

કાર્ટુન

Advertisements

5 responses to “એક કાર્ટુન

  1. Mahendrabhai,
    Avu tel (oil) tamane kadaach male to thodu amane pan mokali aapjo. Have thoda vakhatama jaroor padashej.

  2. very good cartoons enjoyed a lot.congrats

  3. Great one… good humour Mahendrabhai