ઝાકળબિંદુ

જીત પર હસતો રહ્યો ને હાર પર હસતો રહ્યો,
ફૂલની શય્યા ગણી અંગાર પર હસતો રહ્યો;
ઓ મુસીબત ! એટલી ઝિંદા-દિલીને દાદ દે,
તેં ધરી તલવાર તો હું ધાર પર હસતો રહ્યો !

– ‘જિગર’

કોઈનાં ભીનાં પગલાં થાશે એવો એક વર્તારો છે,
સ્મિત અને આંસુ બન્નેમાંથી જોઈએ કોનો વારો છે ?

– સૈફ પાલનપુરી

Advertisements

2 responses to “ઝાકળબિંદુ

  1. Very nice poem thanx to writer

  2. i like this shyries or poem whatever that is.. nice work..