સમજાવવા દેતા નથી ! – કિરીટ પરમાર

લોકો તારો પ્રેમ મુજને પામવા દેતા નથી,
તારા કાગળ મારી પાસે રાખવા દેતા નથી !

ઝેર પીનારને એ લોકો બચાવી જાય છે,
જીવવા ઈચ્છનારને એ જીવવા દેતા નથી !

ચર્ચ, મંદિર, મસ્જિદોમાં જાય સહુ ખેંચી મને,
તુ ચરાચરમાં છે એવું માનવા દેતા નથી !

હું કરું દિવો તો એ લોકો હવા થઈ જાય છે,
શ્વાસ લઉ છું તો હવાને આવવા દેતા નથી !

ખાત્રી છે કે થશે વટવૃક્ષ મોટું પ્રેમનું,
પણ, મને સહુ છોડ નાનો રોપવા દેતા નથી !

આ ગઝલ મારી છે એવું સહુ ઠસાવે છે મને,
પ્રેરણા તારી છે એ સમજાવવા દેતા નથી !

Advertisements

One response to “સમજાવવા દેતા નથી ! – કિરીટ પરમાર

  1. kiritbhai, tamaari gazal mane khub gami…….ane khaas to trijo sher ghano j gamyo……..kaaran ke hu pan evu maanu chhu ke mandir ane evi koi specific jagyaa o saathe jaane manushye ishwar ne saanKLi ne ene simit banaavi didho chhe….hu maanu chhu ke aapna darek na hraday ma ishwar chhe……..just respect and love the people…ane eni pooja thai samjo…….

    tamaaru shu maanvu chhe??

    have a nice time…..