પડશે – રમેશ પારેખ

શું કામ આંખમાં આવ્યું વિચારવું પડશે
બધાથી ગુપ્ત આ આંસુ નિતારવું પડશે

મીંચાય આંખ, આ મનને મીંચાય કેમ, રમેશ
સમૂળગું જ હવે મનને મારવું પડશે

સ્વપ્નમાં જેમણે આખ્ખો બગીચો આપ્યો’તો
દીધું છે તેમણે આ રણ, સ્વીકારવું પડશે

રમેશ, આપણા શરણે જ અંતે આવ્યું છે
જહાજ આપણી શ્રધ્ધાનું તારવું પડશે

આગની છે આ રજૂઆત સાવ મૌલિક પણ
બળે છે તેમાં મારું ઘર એ ઠારવું પડશે

રમેશ, ભાગ જલ્દી ભાગ, કોરા કાગળમાં
કલમનું ઝેર ચડયું છે, ઉતારવું પડશે

Advertisements

4 responses to “પડશે – રમેશ પારેખ

 1. આટલી શી ઊતાવળ હતી ભાગવાની રમેશભાઈ સૌને રોતા મૂકીને?

  નીલા

 2. શું કામ આંખમાં આવ્યું વિચારવું પડશે
  બધાથી ગુપ્ત આ આંસુ નિતારવું પડશે

  મીંચાય આંખ, આ મનને મીંચાય કેમ, રમેશ
  સમૂળગું જ હવે મનને મારવું પડશે

  સ્વપ્નમાં જેમણે આખ્ખો બગીચો આપ્યો’તો
  દીધું છે તેમણે આ રણ, સ્વીકારવું પડશે

  રમેશ, આપણા શરણે જ અંતે આવ્યું છે
  જહાજ આપણી શ્રધ્ધાનું તારવું પડશે

  આગની છે આ રજૂઆત સાવ મૌલિક પણ
  બળે છે તેમાં મારું ઘર એ ઠારવું પડશે

  aa gazal maate shu kahu?? swa. Ramesh saaheb ni uttamottam kruti o maani ek ahi vaanchvaa ane anubhavavaa mali e ek saubhagya nathi to biju shu chhe??

 3. Amazinng words… each and everyline is excellent..!!

  સ્વપ્નમાં જેમણે આખ્ખો બગીચો આપ્યો’તો
  દીધું છે તેમણે આ રણ, સ્વીકારવું પડશે
  Thank you so much for sharing this here.

 4. Dard ne pan vaacha hoy aaje thayee gayee eni khatari

  આગની છે આ રજૂઆત સાવ મૌલિક પણ
  બળે છે તેમાં મારું ઘર એ ઠારવું પડશે
  Aa pankti vaanchi ne thay chhe ke dunina ma Ramesh Parekh jeva vyakti na to koi thaya hase and na to koi thase.. ane aaje temani hayati na hovano vasavaso laage chhe