હૈયામાં ચોમાસું – મુકેશ જોષી

છોકરીના હૈયામાં ચોમાસું બેઠુ ને,
            છોકરાના હૈયે લીલોતરી
કૂંપળ ફુટયાની વાત જાણીને છોકરો
            છાપે છે મનમાં કંકોતરી

છોકરાએ મનમાં સગાઈ કરી
            છોકરીને ભેટમાં દીધેલું ઝાપટું
ખિસ્સામાં માય નહીં, છાતીમાં
            મૂકે તો છોકરાને દર્દ થાય સામટું
છોકરાના હાથોમાં જાણે કે છોકરીએ
            વરસાદી રેખાઓ કોતરી….છોકરીના

છોકરીના કેશમાંથી ઝરતાં ટીપાંઓથી
            શ્રી ગણેશાય લખી નાખ્યું
મેઘધનુષ નામના મુહૂર્તમાં છોકરાએ
           ફેરા ફરવાનુંય રાખ્યું
ગંગાને શોધતાં છોકરાને હાથ જાણે
            લાગી ગઈ આખી ગંગોતરી…છોકરીના

Advertisements

5 responses to “હૈયામાં ચોમાસું – મુકેશ જોષી

 1. Hello,

  I have come across this very good website first time.

  It seems very good.

  I like reading poems of mukesh joshi.

  Wish you all the best of continuous effort of spreading fragrance across the globe.

  Thanks & Regards,

  Dinesh gajjar
  Banglore

 2. DEAR SIR,

  I FROM THE BOTTOM CONGRATULATE THE TEAM OF THIS NICE
  SITE WHICH IS HIGHLY REQUIRED TO KEEP OUR GUJARATI ALIVE.

  ALL THE BEST…I WOULD LIKE TO SHARE MY ARTICLES SOME TIMES..THANK YOU

  PRANAV TRIVEDI
  RAJKOT

 3. Congratulations for forwarding this beauty on the web.

  really a great feeling to read and to be reminded of our rich creativity and heritage.

  Like to read a lot from our great contributors.

  Snehal Shah
  Mumbai

 4. Hi,

  Kem Chho ?
  It is very nice to have sach a good web-site.

  i like to read Mukesh Joshi & Hiten Anandpara. i want more poems from them. please inform me about their newly published books, if htere any..

  once again thanks for giving sach good web site…

  Pranam,
  Mihir Raval
  Bilimora

 5. Hi,

  ખરેખર, બહુ સરસ કવિતા છે.

  એમાય વળી નિચેની કડી…
  …………………….

  છોકરાએ મનમાં સગાઈ કરી
  છોકરીને ભેટમાં દીધેલું ઝાપટું
  ખિસ્સામાં માય નહીં, છાતીમાં
  મૂકે તો છોકરાને દર્દ થાય સામટું
  છોકરાના હાથોમાં જાણે કે છોકરીએ
  વરસાદી રેખાઓ કોતરી….છોકરીના
  ……………………….

  Keep it UP…

  regards,
  Jitendra Chaudhari.