માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં – હરીન્દ્ર દવે

ફૂલ કહે ભમરાને, ભમરો વાત વહે ગુંજનમાં :
            માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં.

      કાલિન્દીના જલ પર ઝૂકી
            પૂછે કદંબડાળી:
      યાદ તેની બેસી અહીં વેણુ
            વાતા’તા વનમાળી ?

લહર વમળને કહે, વમળ એ વાત સ્મરે સ્પંદનમાં :
            માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં…

      શિર પર ગોરસમટુકી,
      મારી વાટ ન કેમે ખૂટી,
    અબ લગ કંકર એક ન લાગ્યો
      ગયાં ભાગ્ય મુજ ફૂટી;

કાજળ કહે આંખોને, આંખો વાત વહે અંસુઅનમાં :
            માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં.

Advertisements

2 responses to “માધવ કયાંય નથી મધુવનમાં – હરીન્દ્ર દવે

  1. વાંચકોના લાભાર્થે – આ ગીત આશિત દેસાઇના સ્વરાંકનમાં હેમા દેસાઇએ બહુ સુંદર રીતે ગાયેલું છે.

  2. મારું પ્રિય ભજન છે.

    નીલા