આજની ઘડી રળિયામણી – નરસિંહ મેહતા

હો…. મારે આજની ઘડી રે રળિયામણી,
હાં રે ! મારો વાલો આવ્યાની વધામણી હોજી રે…..મારે.

હા જી રે તરિયા તોરણ તે બંધાવિયા,
મારા વાલાજીને મોતીડે વધાવિયા રે…. મારે.

હા જી રે લીલા, પીળા તે વાંસ વઢાવિયા,
મારા વાલાજીનો મંડપ રચાવિયો રે…. મારે.

હા જી રે ગંગા-જમનાના નીર મંગાવીએ,
મારા વાલાજીના ચરણ પખાળિયે રે… મારે.

હા જી રે સોનારૂપાની થાળી મંગાવીએ
માંહે ચમકતો દીવડો મેલાવિયે રે… મારે.

હા જી રે તન, મન, ધન, ઓવારિયે,
મારા વાલાજીની આરતી ઉતારીએ રે… મારે.

જી રે રસ વધ્યો છે અતિ મીઠડો,
મે’તા નરસિંહનો સ્વામી દીઠડો રે….મારે.

Advertisements

5 responses to “આજની ઘડી રળિયામણી – નરસિંહ મેહતા

 1. NARSINH MEHTA NE SHAT SHAT PRANAM

 2. અમિત પિસાવાડિયા

  ખુબ જ સુંદર મજા નુ કાવ્ય છે , સાંભળવાની તો બહુ મજા આવે.

 3. Dear Mrugeshbhai,

  Can you give more articles on ‘ CHANDRAKANT BAXI ‘ ?
  I do not say ‘Articles written by C.B ‘ I need ANJALI TO BAXIBABU ‘ . In India, almost all magazines would have written like this. Can you give some extract of them ?. Ofcourse, we will get ABHIYAAN, CHITRALEKHA,
  Etc.. But it may take some time. Please…
  NAVIN BANKER, HOUSTON , TEXAS –713-981-0662

 4. Very nice pome. Love to read Narshi Mehta’s Pome
  dipika

 5. dear mrugeshbhai,
  pl.contact leading publishars of gujarat and mumbai for geting review of books. publish articles from leading megazines and daily news papers.