રીડગુજરાતી : નવા લે-આઉટ સાથે

રીડગુજરાતી પર આપનું સ્વાગત છે.  હવે રીડગુજરાતી આપની પાસે છે નવા લે-આઉટમાં/નવા સ્વરૂપે.  હંમેશાની જેમ આપ અમને આપના સુચનો અને આપની કૃતિ મોકલતા રહેશો. આ માટે મારો આ સરનામે સંપર્ક કરો : shah_mrugesh@yahoo.com 

લી.  મૃગેશ શાહ (તંત્રી)

 

 

Advertisements

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.